Symptomen eenzaamheid
 • Vaak moe / niet uitgeslapen
 • Je hecht veel waarde aan shoppen / materialisme
 • Je zit veel op social media
 • Je bent aangekomen
 • Bingewatchen
 • Je voelt je somber
 • Niemand begrijpt je
 • Je voelt geen verbinding met de mensen om je heen
 • Je hebt een lage weerstand, je wordt snel verkouden
 • Je hebt veel negatieve mensen om je heen
 • Je geniet enorm van een warme drank of een warme douche/bad

Wat zijn de symptomen van eenzaamheid?

Er bestaan nog veel misverstanden over eenzaamheid. Eenzaam zijn wordt niet bepaald door het aantal vrienden dat je hebt, of introvert of extravert bent (jawel, ook extraverte mensen zijn eenzaam) of door het wel of niet hebben van een partner. Het draait om de waarde die je hangt aan een relatie en het gevoel dat je hebt over je huidige relaties met mensen.

Sociale isolatiesymptomen zijn signalen van eenzaamheid die je op kunt splitsen op sociale, gedrag en psychisch niveau:

Sociaal niveau: Eenzaamheid hangt erg samen met de relaties en dan vooral het gemis van een bepaalde waarde. Sociale symptomen zijn bijvoorbeeld het hebben van weinig sociale contacten.

Gedragsniveau: Aan het gedrag kan eenzaamheid soms afgelezen worden. Denk aan op jezelf zijn, gebrek aan sociale vaardigheden, het juist op afstand houden van mensen, verslavingen of erg claimend zijn.

Psychisch niveau: Door eenzaamheid kun je een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben. Je kunt het gevoel hebben dat je in de steek bent gelaten, teleurgesteld zijn in het leven en jezelf, verdrietig zijn of juist frustratie, boosheid en wantrouwen naar anderen toe ervaren.

Over de schrijver
Hoi ik ben Lize en ik ben het gezicht achter VriendinnenOnline. Het concept is opgezet voor vrouwen om laagdrempelig nieuwe vriendinnen te leren kennen. Ik schrijf en spreek veel over het onderwerp ‘vriendschappen’, een prachtig thema dat ik graag onder de aandacht breng!
Reactie plaatsen

Zoek jij nieuwe vriendinnen bij jou in de buurt?